From a failed coup to state of emergency: democracy in Turkey today. Turkey flag.

Başarısız darbeden olağanüstü hal ilanına: Türkiye’nin bugünkü demokrasisi – Elcano Kraliyet Enstitüsü – Real Instituto Elcano

Bu sitede benzersiz kimlikler veya gezinme davranışı gibi verileri işlememize olanak tanıyan çerezler gibi teknolojiler kullanarak en iyi deneyimleri sunabilmek için çerezler gibi teknolojiler kullanıyoruz. Bu teknolojilere onay vermek, veri işlememize izin verecektir. Onay vermeme veya izni geri çekme, belirli özellikleri ve fonksiyonları olumsuz etkileyebilir.

Abonenin veya kullanıcının açık bir şekilde talep ettiği belirli bir hizmetin kullanılmasını sağlamak için gerekli olan teknik depolama veya erişim, yasal amaç doğrultusunda kesinlikle gereklidir veya elektronik iletişim ağı üzerinden iletişim iletilmesini gerçekleştirmek için gereklidir.

Abonenin veya kullanıcının istemediği tercihleri saklamak için gereken teknik depolama veya erişim yasal amaç doğrultusunda gereklidir.

Yalnızca istatistiksel amaçlarla kullanılan teknik depolama veya erişim.

Sadece anonim istatistiksel amaçlarla kullanılan teknik depolama veya erişim. Bir zorlama, İnternet Servis Sağlayıcınızın gönüllü uyumu veya üçüncü bir taraftan ek kayıtlar olmadan, sadece bu amaçla saklanan veya alınan bilgiler genellikle sizi tanımlamak için kullanılamaz.

Kullanıcılara reklam göndermek veya kullanıcıyı bir web sitesinde veya birkaç web sitesinde izlemek, kullanıcı profilleri oluşturmak amacıyla gerekli olan teknik depolama veya erişim.

Bu teknolojileri kullanarak en iyi deneyimleri sunmak için çerezler gibi teknolojilerden yararlanıyoruz. Bu teknolojilere izin vermek, veri işlememize olanak tanıyacaktır. Onay vermemek veya izni geri çekmek belirli özellikleri ve fonksiyonları olumsuz etkileyebilir. Teknik depolama veya erişim, abonenin veya kullanıcının açık bir şekilde talep ettiği belirli hizmetlerin kullanılmasını sağlamak için gerekli olabilir veya tercihleri saklamak için gereklidir. İstatistiksel amaçlar için kullanılan teknik depolama veya erişim, anonim istatistiksel amaçlarla kullanılan teknik depolama veya erişim gerekebilir. Kullanıcıların izlenmesi veya reklam gönderimi amacıyla kullanıcı profilleri oluşturmak için gerekli olan teknik depolama veya erişim de kullanılabilir. Bu teknolojileri kullanarak daha iyi bir deneyim sağlamaya odaklanıyoruz ve sizin için en iyi özellikleri sunabilmemiz için bu teknolojilere izin vermenizi öneriyoruz.